ตลาด

ตลาด

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมกระจกและเกษตรกรรม

วัสดุ

วัสดุ

พอร์ตโฟลิโอแร่ที่หลากหลายของเรามา จากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วโลก

สมัครงาน

สมัครงาน

สนใจร่วมงานกับเราหรือไม่ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรา และโอกาสในการร่วมงานกับเรา

การนำแก้วกลับมาใช้ใหม่

การนำแก้วกลับมาใช้ใหม่

แก้วที่มีคุณภาพ แต่ของเสียน้อยลง ดูวิธีที่เราสร้างวงจรที่ไม่รู้จบในการนำแก้วกลับมาใช้ใหม่

ที่ตั้งทั่วโลก

We are a multinational business operating in 34 countries. To find out more, select a region.

ลิงก์ไปยังหน้าติดต่อเรา

Sibelco โดยสรุป

Minerals Innovation
Global Solutions
Compelling Culture
Diversified Minerals